Przemiany elektrocieplne i ich nauczanie w szkołach wyższych

Print

Jacek Hauser

W artykule poruszono problemy związane z nauczaniem przedmiotów traktujących o procesach i konwersjach elektrocieplnych. Główną uwagę zwrócono na perspektywy rozwoju elektrotermii i konieczność prowadzenia zajęć z elektrotermii co najmniej na tych kierunkach kształcenia, które promują...

altDownload full text