Nieciągłość zasilania odbiorców jako element rachunku optymalizacyjnego w rozdzielczych sieciach wiejskich

Print

Janusz Horak, Anna Gawlak

W artykule przedstawiono możliwość uwzględnienia ciągłości zasilania - parametru jakościowego energii elektrycznej - rachunku optymalizacyjnym rozdzielczych sieci wiejskich niskiego i średniego napięcia. Analizę oparto na dwóch różnych modelach sieci: modelu liniowym dla sieci nn oraz powierzchniowym dla sieci ŚN...

altPobierz cały tekst