Zastosowanie komputerowych technik pomiarowych do badania jakości energii elektrycznej

Print

Zygmunt Kuśmierek

W artykule podano określenia poszczególnych współczynników charakteryzujących jakość energii elektrycznej. W celu przybliżenia cyfrowych metod pomiaru tych współczynników przedstawiono podstawy teorii cyfrowej analizy sygnałów. Omówiono zasadę działania cyfrowych analizatorów napięcia...

altPobierz cały tekst