Aktualny stan normalizacji jakości energii elektrycznej w Polsce

Print

Andrzej Polaczek, Andrzej Geppart, Leonard Smajek

W artykule dokonano przeglądu obowiązujących w Polsce uregulowań dotyczących jakości energii elektrycznej w sieciach energetyki zawodowej. Podano normatywne parametry jakości energii  elektrycznej zawarte w tych uregulowaniach: odchyleń częstotliwości, odchyleń napięcia, wahań napięcia...

altPobierz cały tekst