Pomiarowa ocena zakłóceń radioelektrycznych wytwarzanych przez silniki komutatorowe, jednofazowe, przy rożnych warunkach zasilania

Print

Antoni Nykliński, Zbigniew Tertil

W artykule przedstawiono wyniki pomiarów laboratoryjnych napięć zakłóceń radioelektrycznych wytwarzanych przez silniki komutatorowe, jednofazowe, małej mocy, przeznaczone do użytku. Pracę silników kotrolowano przy różnych sposobach zasilania (bezpośrednio z sieci lub z różnych układów półprzewodnikowych...

altPobierz cały tekst