Kompatybilność elektromagnetyczna w elektroenergetyce

Print

Andrzej Lech Koszmider

W artykule przestawiono ogólną charakterystykę problemów związanych z kompatybilnością elektromagnetyczną (KEM) w elektroenergetyce. Podano zarys metody oceny ilościowej KEM systemów elektroenergetycznych, ogólną charakterystykę najważniejszych źródeł zakłóceń, strategię rozwiązywania...

altDownload full text