Wskaźniki jakości energii elektrycznej i ich pomiar w elektrenergetycznej sieci okrętowej

Print

Janusz Mindykowski, Tomasz Tarasiuk

W artykule podano informacje, dotyczące wskaźników jakości energii elektrycznej, stosowanych w energetyce lądowej. Biorąc pod uwagę specyfikę elektroenergetycznych systemów okrętowych, zaproponowano i zdefiniowano odnośne wskaźniki jakości wytwarzanej i użytkowanej w tych systemach energii...

altDownload full text