Zagadnienie jakości wytwarzania i użytkowania energii elektrycznej w okrętowym systemie elektroenergetycznym

Print

Janusz Mindykowski, Tomasz Tarasiuk

W artykule podano podstawowe informacje dotyczące wytwarzania i użytkowania energii elektrycznej w elektrenergetycznych sieciach okrętowych, z podkreśleniem ich specyfiki. Podjęto próbę zdefiniowania jakości energii w takich sieciach w odniesieniu do procesów jej wytwarzania i użytkowania...

altDownload full text