Pomiar mocy przy przebiegach odkształconych

Print

Krzysztof Szubert

W artykule podano określenie mocy czynnej oraz różne określenia mocy biernej przy przebiegach odkształconych. Ponieważ polska norma nie podaje, którą z definicji mocy biernej uznać za  poprawną, dokonano próby ich oceny w aspekcie zastosowań w elektroenergetyce. Podano prosty algorytm wyznaczani mocy czynnej i biernej przy przebiegach odkształconych.

altDownload full text