Modele źródeł sygnałów wahań napięcia sieci zasilających w zastosowaniu do wzorcowania mierników migotania światłą

Print

Andrzej Bień, Michał Szyper

Zjawisko migotania światła powstaje na skutek powolnej zmienności (wahań) amplitudy napięcia sieci elektroenergetycznych zasilających źródła światła. Wahania te mają charakter niestacjonarny. Zmienność amplitudy prądu wpływa na wahania napięcia sieci głównie poprzez spadek napięcia na wewnętrznej impedancji układu zasilania. Przedstawiony problem dotyczy wzorcowania flickermeterów, tj. przyporządkowania obliczonym wartościom miar Pst lub Plt skali i zakresu...

altDownload full text