Wskaźniki intensywności nagrzewania w projektowaniu stanów pracy pieców łukowych

Print

Antoni Sawicki

Część 1. Wskaźniki intensywności nagrzewania jako podstawa kategoryzacji pieców łukowych.

W pracy opisano dotychczasowy rozwój i wskaźńiki energetycznej klasyfikacji stalowniczych pieców łukowych prądu przemiennego. Wykorzystując możliwości szczegółowej analizy charakterystyk łuku skutecznego, zaproponowano nowy wskaźnik intensywności nagrzewania związany z promieniowaniem łuku. Obliczono jego wartości dla wybranych pieców przemysłowych...

altDownload full text