Zwiększenie niezawodności pracy bloku generator-transformator przez system ciągłej kontroli stanu izolacji głównej wykorzystany do zabezpieczenia uzwojeń do zwarć doziemnych

Print

Kazimierz Cieślewicz

Przedstawiono opis zasady działania systemu do adaptacyjnego nadzorowania stanu izolacji głównej bloku generator-transformator, w którym wykorzystano nową koncepcję wykrywania doziemienia uzwojenia twornika generatora, polegającą na zmienności drgań własnych obwodu oscylacyjnego, z pojemnością doziemną uzwojenia twornika, dodatkowym obwodem składającym się z szeregowo połączonej pojemnośc z dławikiem...

altDownload full text