Metoda analizy odkształcenia napięć w sieci elektroenergetycznej zakładu przemysłowego

Print

Leszek Frąckowiak, Roman Muszyński

Przestawiono analizę odkształcenia napięć w sieci elektroenergetycznej dużęgo zakładu przemysłowego z wieloma źródłami harmonicznych. Analiza dotyczy wyjątkowo niekorzystnych warunków pracy węzła sieci i z tego powodu przeprowadzona jest obliczeniowo. Obliczenia oparto na jednofazowym schemacie zastępczym. Zastosowano metodę analizy częstotliwościowej i statystyczne nakładanie wpływów różnych źródeł harmonicznych.

altDownload full text