Właściwości energetyczne układów z impulsowymi sterownikami prądu przemiennego przy nadążnej regulacji prądu odbiornika

Print

Zbigniew Fedyczak, Radosław Kasperek, Krzysztof Skórski

W artykule przedstawiono analizę teoretyczną i badania symulacyjne właściwości energetycznych układów z impulsowymi jednobiegunowymi SPP, w któych zastosowano dwa rodzaje nadążnej regulacji prądu odbiornika - z histerezowym sprzężeniem od prądu odbiornika przy stałej oraz zmiennej (adaptacyjnej) wartości strefy histerezy. Celem artykułu jest ocena przydatności nadążnej regulacji prądu odbiornika w układach z impulsowymi jednobiegunowymi SPP...

altDownload full text