Statyczny kompensator mocy biernej do regulacji napięcia i poprawy niezawodności pracy sieci zasilającej

Print

Juri Varetski

Kompensatory statyczne mocy biernej (SVC) są w coraz większym stopniu stosowane do wywoływania szybkich zmian mocy biernej w celu regulacji napięć zasilających, symetryzacji odbiorników i tłumienia wahań napięcia w systemach elektroenergetycznych oraz w sieciach rozdzielczych. Artykuł przedstawia nową koncepcję w elektroenergetyce - urządzenie typu SVC regulujące napięcie na szynach rozdzielni oraz zwiększające niezawodność pracy linii napowietrznych w warunkach ich oblodzenia (sadzi)...

altPobierz cały tekst