Badanie stanów przejściowych w układach z bateriami kondensatorów

Print

Tadeusz Łobos, Jacek Rezmer

Stany przejściowe spowodowane załączaniem baterii kondensatorów w systemach elektroenergetycznych, wpływają w znacznym stopniu na jakość energii elektrycznej. Przepięcia mogą teoretycznie osiągać wartości szczytowe rzędu dwukrotnej wartości znamionowej. Prądy przejściowe mogą osiągać wartości do dziesięciu razy ponad znamionowy prąd baterii kondensatorów, w ciągu kilku milisekund. Innym przypadkiem trudnych warunków pracy jest załączanie drugiej baterii kondensatorów do tych samych szyn zbiorczych. W pracy są analizowane przebiegi przejściowe napięć i prądów.

altDownload full text