Ochrona przeciwporażeniowa w instalacjach elektrycznych budynków mieszkalnych wielorodzinnych

Brunon Lejdy, Marcin A. Sulkowski

W artykule przedstawiono stan ochrony przeciwporażeniowej w instalacjach niskiego napięcia w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych, wybudowanych w latach 1974-85. Scharakteryzowano także procesy modernizacyjne, jakie następują w zakresie użytkowanych zabezpieczeń w instalacjach domowych.

altDownload full text