Dobór filtru antyaliasingowego dla systemów cyfrowego przetwarzania sygnałów elektrycznych

Mirosław Szmajda, Krzysztof Górecki, Janusz Mroczka

Szczególnym przykładem przetwarzania sygnałów jest cyfrowa obróbka sygnałów elektrycznych występujących w sieciach energetycznych. Każde urządzenie pomiarowe wykorzystujące cyfrowe przetwarzanie sygnałów oraz obliczające ich dyskretne widmo musi być wyposażone w filtr antyaliasingowy. Aby można było z metrologicznego punktu widzenai w sposób prawidłowy określić całkowity błąd pomiarowy systemu cyfrowego przetwarzania sygnałów, konieczne jest zebranie informacji na temat zniekształceń wprowadzanych przez filtr antyaliasingowy...

altDownload full text