Wpływ harmonicznych wysokiego napięcia na obrazy wyładowań niezupełnych

Marek Florkowski

Diagnostyka układów izolacyjnych urządzeń elektrycznych wysokiego napięcia polega na rejestracji impulsów wyładowań niezupełnych i ich wizualizacji w postaci obrazów fazowo-rozdzielczych. W artykule analizowano zmiany obrazów fazowo-rozdzielczych w zależności od odkształcenia napięcia zasilającego. Czystość widmową napięcia określano stosując współczynnik zawartości harmonicznych (THD), obliczany za pomocą algorytmu szybkiej transformaty Fouriera.

altDownload full text