Metody optymalizacyjne teorii mocy, przegląd zasad i minimum dla obwodu jednooczkowego

Maciej Siwczyński, Marcin Jaraczewski

Celem niniejszej pracy jest sformułowanie zasad optymalizacyjnych dla obwodu jednooczkowego w oparciu o rachunek wariacyjny. Zasada wariacyjna polega na wyznaczeniu optymalnego sygnału prądu w obwodzie jednooczkowym w taki sposób, aby sygnał ów minimalizował zadany funkcjonał. W pracy dokonano przeglądu metod poszukiwania punktu optimum. Podejście takie znajduje zastosowanie w teorii mocy w zagadnieniu dopasowania odbiornika do źródła.

altDownload full text