JUEE Tom 3 Zeszyt 2 1997

Przemiany elektrocieplne i ich nauczanie w szkołach wyższych

E-mail Print PDF

Jacek Hauser

W artykule poruszono problemy związane z nauczaniem przedmiotów traktujących o procesach i konwersjach elektrocieplnych. Główną uwagę zwrócono na perspektywy rozwoju elektrotermii i konieczność prowadzenia zajęć z elektrotermii co najmniej na tych kierunkach kształcenia, które promują...

altDownload full text

Metody analitycznego ujmowania charakterystyk eksploatacyjnych plazmotronów łukowych prądu stałego

E-mail Print PDF

Ryszard Niewiedział

Prowadzone od wielu lat w Instytucie Elektrenergetyki Politechniki Poznańskiej prace naukowo-badawcze w zakresie konstruowania i badania plazmotronów łukowych prądu stałego ukierunkowane były m.in. na opis analityczny charakterystyk eksploatacyjnych (elektrycznych i energetycznych) plazmotronu...

altPobierz cały tekst

Stalownicze piece łukowe ze zwiększoną liczbą elektrod

E-mail Print PDF

Antoni Sawicki

W artykule opisano ograniczenia techniczne rozwoju klasycznych sterowniczych pieców łukowych wielkich mocy z minimalną liczbą elektrod. Przedstawiono wybrane działania konstrukcyjne zmierzające do przełamiania tradycyjnych barier utrudniających zastosowanie w hutnictwie pieców wieloelektrodowych...

altPobierz cały tekst

Moce i kompensacja w obwodach z okresowymi przebiegami prądu i napięcia

E-mail Print PDF

Leszek S. Czarnecki

Teoria mocy obwodów z przebiegami nisinusoidalnymi  w jej obecnym kształcie jest wynikiem badań kilku pokoleń inżynierów elektryków. Artykuł zestawia główne idee - w chronologicznym porządku ich pojawiania się - teorii mocy oraz to, co dzięki nim zostało wyjaśnione lub rozwiązane...

altPobierz cały tekst

Nagrzewanie taśm stalowych w przelocie

E-mail Print PDF

Jerzy Pasternak

Przy obróbce cieplnej taśm stalowych w przelocie najlepsze wyniki osiąga się, gdy ciepło wydziela się bezpośrednio w nagrzewanym wsadzie. Spośród elektrycznych metod nagrzewania stosowane są dwie metody: rezystancyjna prądem stałym lub przemiennym oraz indukcyjna. W artykule porównuje się...

altPobierz cały tekst

Sterowanie poborem energii w elektrycznym ogrzewaniu akumulacyjnym

E-mail Print PDF

Krzysztof T. Januszkiewicz

Przedstawione zostały podstawowe układy sterowania poborem energii elektrycznej, stosowane w instalacjach elektrycznego ogrzewania, akumulacyjnego. Omówiono zasadę ich pracy i właściwości oraz wpływ na zużycie energii elektrycznej i komfort użytkowania instalacji grzewczych...

altPobierz cały tekst

Sposoby zasilania wzbudników dwutyglowego pieca indukcyjnego średniej częstotliwości

E-mail Print PDF

Henryk Supronowicz, Wojciech Berkan, Andrzej Michalski, Stanisław Serafin, Krzysztof Zymmer

W artykule przedstawiono koncepcję zasilania dwutyglowego pieca indukcyjnego średniej częstotliwości z jednego tyrystorowego przekształtnika częstotliwości. Omówiono zalety i wady różnych rozwiązań układowych przekształtników i wskazano tendencje rozwojowe...

altDownload full text

Symulacja charakterystyk roboczych pieców łukowych za pomocą liniowego i nieliniowego modelu

E-mail Print PDF

Zbigniew Dmochowski

Artykuł zawiera algorytmy i program komputerowy stworzony w celu wyznaczenia podstawowych charakterystyk stalowniczych i odlewniczych pieców łukowych dla liniowego i nielinowego łuku elektrycznego. Przedstawiony jest program dla komputerów klasy IBM. Danymi wejściowymi są...

altPobierz cały tekst

Ewolucja procesu elektrostalowniczego w Hucie Zawiercie

E-mail Print PDF

Mirosław Wciślik, Tadeusz Wtorek

W pracy przedstawiono piec łukowy jako element ciągu produkcyjnego zakładu metalurgicznego. Omówiono rozwiązania techniczne pozwalające zintensyfikować produkcję pieca łukowego, wprowadzone w latach 1960-85 w stalowniach Europy Zachodniej. Podobne rozwiązania zastosowano...

altPobierz cały tekst

Modelowanie charakterystyk dynamicznych łuku elektrycznego w palnikach plazmowych

E-mail Print PDF

Tadeusz Rodacki, Andrzej Kandyba, Jan Machniewski

W artykule przedstawiono metodę wyznaczania współczynników równania dynamicznego dowolnego plazmotronu na podstawie jego statycznej charakterystyki. Badania nad dynamiką łuku prowadzone w byłym ZSRR dostarczają bardzo bogatego materiału wyjściowego do dalszych prac...

altPobierz cały tekst