JUEE Tom 1 Zeszyt 1 1995

Cechy i parametry jakościowe energii elektrycznej

E-mail Print PDF

Zbigniew Kowalski

W artykule podano wstępne informacje o podstawowych właściwościach i cechach jakościowych energii elektrycznej oraz wyszczególniono parametry charakteryzujące jakość energii elektrycznej, a w szczególności jej składników: napięcia, prądu i mocy w obwodach prądu przemiennego, jednofazowego i trójfazowego.

altPobierz cały tekst

Dynamiczne stabilizatory napięcia

E-mail Print PDF

Ryszard Kozioł, Zbigniew Hanzelka, Stanisław Piróg

Stabilizacja napięcia na zaciskach wyróżnionego odbiornika lub grupy odbiorników przemysłowych - to jedna z podstawowych funkcji urządzeń zwanych ogólnie stabilizatorami (niekiedy również kompensatorami). Jeżeli za początek historycznej drogi rozwoju nadążnych, przemysłowych stabilizatorów napięcia przyjąć...

altPobierz cały tekst

Aktualny stan normalizacji jakości energii elektrycznej w Polsce

E-mail Print PDF

Andrzej Polaczek, Andrzej Geppart, Leonard Smajek

W artykule dokonano przeglądu obowiązujących w Polsce uregulowań dotyczących jakości energii elektrycznej w sieciach energetyki zawodowej. Podano normatywne parametry jakości energii  elektrycznej zawarte w tych uregulowaniach: odchyleń częstotliwości, odchyleń napięcia, wahań napięcia...

altPobierz cały tekst

Moce w obwodach z przebiegami nisinusoidalnymi

E-mail Print PDF

Zygmunt Kuczewski, Janusz Walczak, Marian Pasko

W artykule przedstawiono dwie podstawowe teorie mocy obwodów z przebiegami niesinusoidalnymi. Zaproponowane przez Budeanu i Fryzego, stały się one podstawą wielu nowych teorii mocy. Jedną z bardziej znanych uogólnień idei Fryzego jest teoria mocy zaproponowana przez Stepherda, Zakikhaniego i Czarnieckiego...

altPobierz cały tekst

Aktualne zagadnienia związane z regulacją częstotliwości w krajowym systemie elektroenergetycznym

E-mail Print PDF

Zbigniew Zieliński

Przedstawiono podstawowe zagadnienia związane z regulacją częstotliwości w krajowym sytemie elektroenergetycznym. Omówiono statyczne i dynamiczne charakterystyki częstotliwości oraz regulację pierwotną i wtórną częstotliwości. Podano warunki pracy krajowego systemu elektroenergetycznego oraz wyniki prób...

altPobierz cały tekst

Zastosowanie komputerowych technik pomiarowych do badania jakości energii elektrycznej

E-mail Print PDF

Zygmunt Kuśmierek

W artykule podano określenia poszczególnych współczynników charakteryzujących jakość energii elektrycznej. W celu przybliżenia cyfrowych metod pomiaru tych współczynników przedstawiono podstawy teorii cyfrowej analizy sygnałów. Omówiono zasadę działania cyfrowych analizatorów napięcia...

altPobierz cały tekst

Wpływ zakłóceń w sieci elektroenergetycznej na pracę przekształtników tyrystorowych

E-mail Print PDF

Leszek Frąckowiak, Grzegorz Plenzler

Omówiono wpływ najczęściej występujących zakłóceń w sieci elektroenergetycznej na pracę przekształtników tyrystorowych dużej mocy o komutacji sieciowej. Przedstawiono wpływ spadku napięcia i asymetrii (amplitudowej i fazowej) napięć sieci na warunki komutacji i warunki sterowania tyrystorów...

altPobierz cały tekst

Energoelektroniczne źródła mocy deformacji

E-mail Print PDF

Henryk Supronowicz

W artykule przedstawiono zastosowanie metody funkcji stanu do analizy prądów sterowanych fazowo przekształtników. Dzięki tej metodzie wyznaczane są niepożądane składowe prądów trójfazowych takich przekształtników. Dodatkowo wyznaczane są niepożądane składowe prądów wejściowych sterownika...

altPobierz cały tekst

Nieciągłość zasilania odbiorców jako element rachunku optymalizacyjnego w rozdzielczych sieciach wiejskich

E-mail Print PDF

Janusz Horak, Anna Gawlak

W artykule przedstawiono możliwość uwzględnienia ciągłości zasilania - parametru jakościowego energii elektrycznej - rachunku optymalizacyjnym rozdzielczych sieci wiejskich niskiego i średniego napięcia. Analizę oparto na dwóch różnych modelach sieci: modelu liniowym dla sieci nn oraz powierzchniowym dla sieci ŚN...

altPobierz cały tekst

Badanie wpływu niesymetrii i niesinusoidalności napięcia zasilającego na pracę trójfazowych silników indukcyjnych

E-mail Print PDF

Jerzy Frąckowiak, Stanisław Rawicki, Zbigniew Stein, Mieczysław Stolpe

W artykule omówiono różnorodne przypadki użytkowania trójfazowych silników indukcyjnych w warunkach różniących się od wyidealizowanych założeń upraszczających, wprowadzanych podczas projektowania i konstruowania silników. Zwrócono uwagę na zagadnienia związane z niezawodnością...

altPobierz cały tekst