JUEE Tom 4 Zeszyt 1

Wpływ nieciągłości zasilania i strat w transformatorach na optymalizacjię sieci wiejskich niskiego napięcia

E-mail Print PDF

Anna Gawlak

W artykule przedstawiono problem minimalizacji kosztów rozdziału energii elektrycznej w sieciach wiejskich niskiego napięcia. Pokazano wpływ nieciągłości zasilania i strat w transformatorach ŚN/nn. Sprawy te mogą i powinny mieć wpływ na ceny energii.

altPobierz cały tekst

Dławiki sprzężone do redukcji zawartości wyższych harmonicznych prądów w odbiornikach trójfazowych zasilanych z falowników napięcia

E-mail Print PDF

Henryk Tunia, Roman Barlik, Piotr Mysiak

W artykule przedstawiono i omówiono zasady działania trzech wersji trójfazowych dławików sprzężonych, służących do redukcji zawartości wyższych harmonicznych w napięciu odbiorników trójfazowych zasilanych z falowników napięcia o niemodulowanym przebiegu czasowym tego napięcia...

altPobierz cały tekst

Pomiarowa ocena zakłóceń radioelektrycznych wytwarzanych przez silniki komutatorowe, jednofazowe, przy rożnych warunkach zasilania

E-mail Print PDF

Antoni Nykliński, Zbigniew Tertil

W artykule przedstawiono wyniki pomiarów laboratoryjnych napięć zakłóceń radioelektrycznych wytwarzanych przez silniki komutatorowe, jednofazowe, małej mocy, przeznaczone do użytku. Pracę silników kotrolowano przy różnych sposobach zasilania (bezpośrednio z sieci lub z różnych układów półprzewodnikowych...

altPobierz cały tekst

Synteza wielowrotnikowych obwodów kompensacyjnych w układach liniowych z okresowo zmiennymi parametrami

E-mail Print PDF

Maciej Siwczyński, Krzysztof Swat, Rafał Wróbel

W pracy przedstawiono metodę syntezy wielowrotowych obowódw kompensacyjnych klasy BUB (bezinercyjny układ bezstratny) spełniających zadane warunki optimum w układach transportu mocy. Prezentowane obliczenia pokazują możliwość praktycznego wykorzystania opisanego algorytmu...

altPobierz cały tekst

Wyniki pomiarów i obliczeń sygnału diagnostycznego (1-2s)fo silników indukcyjnych klatkowych

E-mail Print PDF

Witold Rams, Jan Rusek

Praca dotyczy diagnostyki uszkodzeń klatki silników indukcyjnych. Dla konkretnej maszyny wykonano pomiary laboratoryjne interesującego nas sygnału diagnostycznego w postaci składowej prądów o częstotliwości (1-2s)fo. Równolegle, pakietem AS, bazującym na modelu bilansu harmonicznego...

altPobierz cały tekst

Hybrydowy, optymalizowany filtr dużych mocy zakłóceń w układach zasilających z przekształtnikami

E-mail Print PDF

Tadeusz Kurowski

Przedstawiono zarys budowy (syntezy) filtru hybrydowego - na przykładzie filtru w obwodzie prądu stałego - o strukturze "optymalizowanej". Wykorzystuje się w niej dwójnik aktywny z torem aktywnej filtracji, do osiągnięcia w gałęzi poprzecznej filtru dolnoprzepustowego rezonansu napięć...

altPobierz cały tekst

Cyfrowe wyznaczanie sygnału migotania dla potrzeb miernika migotania światła

E-mail Print PDF

Andrzej Bień, Wojciech Kmiecik, Mariusz Limanowski

Artykuł prezentuje cyfrowy sposób przetwarzania sygnału napięcia sieci do pomiaru migotania światła. Przetwarzanie oparte jest na zaleceniach norm IEC. Uzyskiwany sygnał migotania światła może być poddany analizie statystycznej dla celów określenia jakości napięcia sieci...

altPobierz cały tekst

Przekształtniki matrycowe

E-mail Print PDF

Stanisław Piróg

W artykule przedstawiono ogólny opis przekształtnika matrycowego i szczególny przypadek przekształtnika o wymiarach 3x3. Podano propozycję sterowania łącznikami przekształtnika 3x3. Porównano przekształtnik matrycowy 3x3 z układem zawierającym dwa trójfazowe inwertory napięcia PWM...

altPobierz cały tekst