JUEE Tom 4 Zeszyt 2 1998

Połączenie równoległe dwóch trójfazowych prostowników diodowych w układzie z trójfazowym dławikiem sprzężonym

E-mail Print PDF

Henryk Tunia, Roman Barlik, Piotr Mysiak

W artykule omówiono zasadę działania prostownika diodowego dwunastopulsowego pracującego w układziez trójfazowym dławikiem sprzężonym (TDS) o dwóch wersjach połączenia uzwojeń. Przeprowadzono analizę z zastosowaniem wektorów przestrzennych napięć na zaciskach wejściowych oraz na uzwojeniach dławika sprzężonego...

altPobierz cały tekst

Jakość energii elektrycznej a ekonomiczna eksploatacja okrętowych systemów technicznych

E-mail Print PDF

Janusz Mindykowski, Tomasz Tarasiuk

W artykule podano podstawowe informacje, dotyczące problematyki jakości energii elektrycznej w elektroenergetycznym systemie okrętowym. Wskazano wybrane parametry jakości energii elektrycznej, istotne z punktu widzenia bezpiecznej eksploatacji okrętowych systemów technicznych...

altPobierz cały tekst

Silniki komutatorowe, jednofazowe, małej mocy - optymalne warunki zasilania

E-mail Print PDF

Zbigniew Tertil

W artykule przedstawiono  wyniki pomiarów kilku silników szeregowych, komutatorowych, prądu przemiennego, pracujących w różnych warunkach zasilania. Miały one różną budowę, moc około 50 do 250 W. Przeznaczone były do powszechnego stosowanai w urządzeniach domowych...

altPobierz cały tekst

Optymalizacja układu regulacji dla tranzystorowego zasilacza obciążonego plazmotronem

E-mail Print PDF

Tadeusz Rodacki, Andrzej Kandyba

W artykule przedstawiono sposób optymalizacji za pomocą metody linii pierwiastkowych i programu CC-Sit nastaw regulatora układu zasilania plazmotronu. Jako kryterium optymalnych nastaw przyjęto maksymalny stopień stabilności i minimalną oscylacyjność układu. Dla takich kryteriów opracowano...

altPobierz cały tekst

Właściwości niskoprężnych lamp sodowych i możliwości ich zastosowanai w krajowych instalacjach oświetleniowych

E-mail Print PDF

Zbigniew Gabryjelski

W artykule przedstawiono ogólny opis budowy i działania lamp sodowych niskoprężnych. Wyodrębniono najważniejsze parametry eksploatacyjne oraz cechy pozytywne i negatywne mające wpływ na możliwości ich zastosowania w krajowych instalacjach oświetleniowych...

altPobierz cały tekst

Zastosowanie metod sztucznych sieci neuronowych do syntezy obwodów kompensujących i dopasowujących

E-mail Print PDF

Maciej Siwczyński

W pracy przedstawiono sposób syntezy obwodów kompensacyjnych w warunkach silnych zakłóceń. Odpowiednie algorytmy sformułowano z zastosowaniem tzw. sztucznych sieci neuronowych. Są to metody polegające na konstrukcji pewnego sztucznego układu równań różniczkowych...

altPobierz cały tekst

Symulacja komputerowa statycznego tranzystorowego kompensatora FC/TCR w systemie zasilania niespokojnych odbiorników

E-mail Print PDF

Jurij Warecki, Aleksander Rawlyk, Ryszard Kozioł, Zbigniew Biernat

Artykuł przedstawia zasady modelowania i rezultaty badań symulacyjnych statycznego kompensatora (FC/TCR), stosowanego do kompensacji wahań napięcia w systemie zasilającym niespokojny odbiornik przemysłowy. Badano wpływ struktury układu sterowania kompensatora na skuteczność redukcji wahań napięcia...

altPobierz cały tekst

Hierarchizacja inwestycji służących polepszeniu niezawodności dostaw energii elektrycznej

E-mail Print PDF

Leszek Szczygieł

Artykuł zapoznaje z metodą hierarchizacji działań inwestycyjnych, służących polepszeniu niezawodności dostaw energii elektrycznej, zaproponowaną przez dyrekcję ds. dystrybucji ELECTRICITE de FRANCE (EDF) do stosowania w każdym ze 101 centrów dystrybucji...

altPobierz cały tekst

Niezawodność dostaw energii elektrycznej z zakładu energetycznego w Hawrze (Francja)

E-mail Print PDF

Leszek Szczygieł

Jednym ze strategicznych celów działania przedsiębiorstwa ELECTRICITE de FRANCE (EDF) jest niezawodność dostaw energii elektrycznej, która jest oceniana na podstawie spełnienia odpowiednich kryteriów. W artykule omówiono podstawowe wskaźniki tworzące kryterium G, którego spełnienie gwarantuje minimalną...

altPobierz cały tekst

Przekształtnik tyrystorowy do zasilania dwutyglowego pieca indukcyjnego średniej częstotliwości

E-mail Print PDF

Henryk Supronowicz, Wojciech Berkan, Andrzej Michalski, Stanisław Serafin, Krzysztof Zymmer

W artykule zaprezentowano koncepcję zasilania dwutyglowego pieca indukcyjnego średniej częstotliwości z jednego tyrystorowego przekształtnika częstotliwości. Przedstawiono przebiegi prądów i napięć w układzie, uzyskane w wyniku symulacji komputerowej oraz wyniki badań...

altPobierz cały tekst