JUEE Tom 3 Zeszyt 1

Zasilacz napięcia stałego z pośredniczącym rezonansowym obwodem wysokiej częstotliwości

E-mail Print PDF

Henryk Supronowicz, Mafaya Dimbalengi

W artykule opisano zasadę pracy oraz badania symulacyjne i eksperymentalne zasilacza napięcia stałego z pośredniczącym rezonansowym obwodem wysokiej częstoliwości. Przedstawiono rónież badania porównawcze podstawowych układów przekształtnikowych AC/DC.

altDownload full text

Last Updated on Monday, 08 September 2014 20:26

Wybrane metody realizacji optymalnych stanów pracy układów - synteza kompensatorów

E-mail Print PDF

Marian Pasko, Janusz Walczak

W artykule przedstawiono podejście teoretyczne do syntezy kompensatorów w obwodach z przebiegami niesinusoidalnymi. Koncepcja poprawy warunków pracy takich obwodów przewiduje dwa, ściśle ze sobą powiązane, etapy. Pierwszy z nich polega na określeniu optymalnego stanu pracy obwodu w zadanym sensie...

altDownload full text

Last Updated on Monday, 08 September 2014 21:42

Wskaźniki jakości energii elektrycznej i ich pomiar w elektrenergetycznej sieci okrętowej

E-mail Print PDF

Janusz Mindykowski, Tomasz Tarasiuk

W artykule podano informacje, dotyczące wskaźników jakości energii elektrycznej, stosowanych w energetyce lądowej. Biorąc pod uwagę specyfikę elektroenergetycznych systemów okrętowych, zaproponowano i zdefiniowano odnośne wskaźniki jakości wytwarzanej i użytkowanej w tych systemach energii...

altDownload full text

Last Updated on Monday, 08 September 2014 20:28

Kompatybilność przekształtników z siecią zasilającą

E-mail Print PDF

Andrzej Pytlak, Henryk Świątek, Krzysztof Zymmer

Część 1: Odkształcenia i odchyłki napięcia występujące w sieci publicznej i przemysłowej.

Artykuł przedstawia polskie przepisy i normy IEC dotyczące jakości napięcia w sieciach publicznych i wewnątrzzakładowych. Omówiono wpływ parametrów napięcia zasilającego na pracę przekształtników. Podano szczegółowe informacje o różnego rodzaju odkształceniach...

altDownload full text

Last Updated on Monday, 08 September 2014 20:31

Kompatybilność elektromagnetyczna w elektroenergetyce

E-mail Print PDF

Andrzej Lech Koszmider

W artykule przestawiono ogólną charakterystykę problemów związanych z kompatybilnością elektromagnetyczną (KEM) w elektroenergetyce. Podano zarys metody oceny ilościowej KEM systemów elektroenergetycznych, ogólną charakterystykę najważniejszych źródeł zakłóceń, strategię rozwiązywania...

altDownload full text

Last Updated on Monday, 08 September 2014 20:32

Aplikacje mikrokontrolerowe algorytmów PWM w przekształtnikowych układach napędowych

E-mail Print PDF

Krzysztof Karwowski, Mirosław Mizan

W artykule przestawiono strukturę układu sterowania nowoczesnego napędu przekształtnikowego. Opisano przykładowe, bazujące na 16-bitowych mikrokontrolerach, sterowniki napędu w układzie z falownikiem tranzystorowym i silnikiem indukcyjnym. Zaproponowano warianty algorytmów PWM sterowania falownikiem...

altDownload full text

Last Updated on Monday, 08 September 2014 20:33

Zastosowanie teorii mocy chwilowej do sterowania energetycznych filtrów aktywnych

E-mail Print PDF

Ryszard Strzelecki

W artykule omówiono możliwości wykorzystania teorii mocy chwilowej do sterowania energetycznych filtrów aktywnych (APF) w przypadkach równoległej kompensacji prądowej w liniach zasilających. Rozpatrzono zasady wydzielania kompensowanych składowych na podstawie teorii mocy chwilowej w różnych ujęciach...

altDownload full text

Last Updated on Monday, 08 September 2014 20:34

Dopuszczalne wahania napięcia

E-mail Print PDF

Zbigniew Kowalski, Zbigniew Hanzelka

Artykuł zawiera informacje o dopuszczalnych wahaniach napięcia w sieciach elektroenergetycznych. Podano w nim wskaźniki, charakteryzujące wahania napięcia, i wymagania norm, dotyczące ich dopuszczalnych wartości, ustalone ze względu na zmęczenie wzroku i organizmu ludzkiego, powodowane migotaniem światła...

altDownload full text

Last Updated on Monday, 08 September 2014 20:35