JUEE Tom 2 Zeszyt 2 1996

Energooszczędne lampy wyładowcze jako źródła zakłóceń w sieciach niskich napięć

E-mail Print PDF

Adam Siwik

Przestawiono wybrane parametry eksploatacyjne nowoczesnych energooszczędnych źródeł światła małej mocy z punktu widzenia możliwości ich wpływu na odkształcenie prądu i napięcia w sieciach niskiego napięcia, na przejściowe przetężenia prądowe, zagrożenia porażeniowe i zakłócenia w pomiarze zużywanej energii elektrycznej.

altDownload full text

Pomiar mocy przy przebiegach odkształconych

E-mail Print PDF

Krzysztof Szubert

W artykule podano określenie mocy czynnej oraz różne określenia mocy biernej przy przebiegach odkształconych. Ponieważ polska norma nie podaje, którą z definicji mocy biernej uznać za  poprawną, dokonano próby ich oceny w aspekcie zastosowań w elektroenergetyce. Podano prosty algorytm wyznaczani mocy czynnej i biernej przy przebiegach odkształconych.

altDownload full text

Pomiarowa ocena stanu izolacji silników komutatorowych wielkich mocy

E-mail Print PDF

Zbigniew Tertil, Paweł Dybowski

W artykule przedstawiono pomiarowe możliwości oceny zużycia materiałów izloacyjnych w silnikach komutatorowych wielkich mocy. Silniki tego typu pracują w dużych napędach przemysłowych wymagających wysokiej pewności ruchu i stąd tego typu pomiary kontrolne mają duże znaczenie energetyczne i ekonomiczne. Podano sposoby wykonania konkretnych pomiarów z uwzględnieniem warunków przemysłowych.

altDownload full text

Elektrotermia w Polsce - produkcja, badania, nauczanie, stan aktualny i perspektywy

E-mail Print PDF

Czesław Sajdak

Przedstawiono przeobrażenia w krajowym przemyśle urządzeń elektrotermicznych w ostatnim dziesięcioleciu; aktualny stan produkcji; najważniejszych producentów pieców i nagrzewnic elektrycznych - zakłady przemysłowe, biura projektowe; nowe firmy; wyższe uczelnie...

altDownload full text

Wpływ ulotu na hałas emitowany przez linie elektroenergetyzne wysokiego napiecia

E-mail Print PDF

Zbigniew Engel, Tadeusz Wszołek

W pracy przedstawiono wyhniki badań hałasu linii elektroenergetycznych prądu przemiennego WN spowodowanego zjawiskiem ulotu. Dotyczą one linii 400KV w dwóch podstawowych układach iniejących w Polsce: jednotorowym płaskim (na słupach serii Y52) oraz dwutorowym pionowym (na słupach serii Z52)...

altDownload full text

Optymalizacyjne podejście do zagadnień poprawiania jakości energii elektrycznej

E-mail Print PDF

Maciej Siwczyński, Radosław Kłosiński

Jednym z głównych problemów składających się na jakość energii elektrycznej jest zapewnienie odbiornikowi stałego strumienia mocy przy zachowaniu optymalnych kształtów prądu lub napięcia zaciskowego. Zniekształcenia powodowane są nieliniowością lub niestacjonarnością odbiorników...

altDownload full text

Kompatybilność elektromagnetyczna - geneza i rewolucja

E-mail Print PDF

Władysław Moroń

W artykule omówiono genezę pojęcia kompatybilności elektromagnetycznej, rozwój jej definiowania oraz stan obecny. Zwrócono uwagę na znaczenie zagadnienia kompatybilności we współczesnej cywilizacji technicznej, w której elektronika i sterowanie oraz przesyłanie informacji za pomocą sygnałów elektrycznych...

altDownload full text

Wpływ prądu odkształconego na proces powierzchniowego nagrzewania indukcyjnego

E-mail Print PDF

Jerzy Pasternak, Roman Kieroński

Rozwój energoelektroniki przyczynił się do powszechniejszego stosowania nagrzewania indukcyjnego, stwarzając możliwość budowy stosunkowo tanich i niezawodnych w działaniu przemienników częstotliwości. Do takich należy falownik napięcia z dwoma tyrystorami zbocznikowanymi diodami, którego właściowści zostały omówione w artykule...

altDownload full text

Zagadnienie jakości wytwarzania i użytkowania energii elektrycznej w okrętowym systemie elektroenergetycznym

E-mail Print PDF

Janusz Mindykowski, Tomasz Tarasiuk

W artykule podano podstawowe informacje dotyczące wytwarzania i użytkowania energii elektrycznej w elektrenergetycznych sieciach okrętowych, z podkreśleniem ich specyfiki. Podjęto próbę zdefiniowania jakości energii w takich sieciach w odniesieniu do procesów jej wytwarzania i użytkowania...

altDownload full text