JUEE Tom 6 Zeszyt 1 2000

Moce i kompensacja w obwodach z okresowymi przebiegami prądu i napięcia

E-mail Print PDF

Leszek S. Czarnecki

Część 6. Moce w niezrównoważonych obwodach trójfazowych z przebiegami sinusoidalnymi prądu i napięcia.

Przedmiotem artykułu są właściwości energetyczne trójprzewodowych obwodów trójfazowych z przebiegami sinusoidalnymi. Jest więc on ograniczony, w przeciwieństwie do poprzenich artykułów tej serii, do szczególnych przebiegów okresowych. Nie można jednak opisać i wyjaśnić właściwości energetycznych obowdów trójfazowych z przebiegami okresowymi bez poprawnego opisu i interpretacji zjawisk...

altDownload full text

Last Updated on Monday, 08 September 2014 21:25

Moce i kompensacja w obwodach z okresowymi przebiegami prądu i napięcia

E-mail Print PDF

Leszek S. Czarnecki

Część 7. Właściwości energetyczne liniowych, trójprzewodowych obwodów trójfazowych.

Trójfazowe odbiorniki nieliniowe lub odbiorniki o okresowo zmiennych parametrach, na przykład przekształtniki energoelektroniczne, powodują zniekształcenie napięcia w systemie rozdzielczym. W takiej sytuacji inne odbiorniki, w tym także odbiorniki nieliniowe, zasilane są napięciem niesinusoidalnym. Takie zasilanie może pogarszać zrówno praće tych odbiorników, jaki skutecznoć kompensacji mocy biernej.

altDownload full text

Last Updated on Monday, 08 September 2014 21:25

Przekształtnik AC/DC z wektorowym modulatorem prądu

E-mail Print PDF

Andrzej Sikorski

W artykule przedstawiono prosty w realizacji praktycznej układ sterowania trójfazowego przekształtnika AC/DC - zasada sterowania przekształtnika polega na utrzymywaniu wektora prądu w kwadratowym polu uchybu. Ponadto przeanalizowano możliwości minimalizacji częstotliwości łączeń tyrystorów przekształtnika w różnych warunkach jego pracy i wykorzystano je w praktycznej realizacji układu sterowania.

altDownload full text

Last Updated on Monday, 08 September 2014 21:26

Wskaźniki intensywności nagrzewania w projektowaniu stanów pracy pieców łukowych

E-mail Print PDF

Antoni Sawicki

Część 1. Wskaźniki intensywności nagrzewania jako podstawa kategoryzacji pieców łukowych.

W pracy opisano dotychczasowy rozwój i wskaźńiki energetycznej klasyfikacji stalowniczych pieców łukowych prądu przemiennego. Wykorzystując możliwości szczegółowej analizy charakterystyk łuku skutecznego, zaproponowano nowy wskaźnik intensywności nagrzewania związany z promieniowaniem łuku. Obliczono jego wartości dla wybranych pieców przemysłowych...

altDownload full text

Last Updated on Monday, 08 September 2014 21:26

Wskaźniki intensywności nagrzewania w projektowaniu stanów pracy pieców łukowych

E-mail Print PDF

Antoni Sawicki, Anatolij M. Kruczinin

Część 2. Projektowanie optymalnych stanów pracy pieców łukowych w oparciu o wskaźńik intensywności promieniowania.

W artykule opisano zasady projektowania optymalnych pieców łukowych prądu przemiennego. Do tego celu wykorzystano wskaźnik intensywności promieniowania. Następnie przeanalizowano istniejące warunki energetyczne i zaprojektowano optymalne stany pracy pieców o małej pojemności wsadowej (ponad 20 Mg) i dużych (100 Mg)...

altDownload full text

Last Updated on Monday, 08 September 2014 21:27

Symulacyjne badanie harmonicznych generowanych przez układy SVC i STATCOM

E-mail Print PDF

Kazimierz Wilkosz, Marian Sobierajski, Wiesław Kwaśnicki

W referacie przeprowadzana jest analiza porównawcza generacji harmonicznych klasycznego układu SVC oraz nowoczesnego układu STATCOM. Na wstępie podana została krótka charakterystyka rozpatrywanych układów SVC oraz STATCOM. Następnie przedstawione zostały wykorzystywane modele tych układów. Po podaniu zakresu badań zaprezentowane zostały wyniki analizy generacji harmonicznych. Układy SVC oraz STATCOM były modelowane z wykorzystaniem systemu PSCAD/EMTDC...

altDownload full text

Last Updated on Monday, 08 September 2014 21:29

Modele źródeł sygnałów wahań napięcia sieci zasilających w zastosowaniu do wzorcowania mierników migotania światłą

E-mail Print PDF

Andrzej Bień, Michał Szyper

Zjawisko migotania światła powstaje na skutek powolnej zmienności (wahań) amplitudy napięcia sieci elektroenergetycznych zasilających źródła światła. Wahania te mają charakter niestacjonarny. Zmienność amplitudy prądu wpływa na wahania napięcia sieci głównie poprzez spadek napięcia na wewnętrznej impedancji układu zasilania. Przedstawiony problem dotyczy wzorcowania flickermeterów, tj. przyporządkowania obliczonym wartościom miar Pst lub Plt skali i zakresu...

altDownload full text

Last Updated on Monday, 08 September 2014 21:31

Wpływ rzeczywistych warunków eksploatacyjnych trójfazowego pieca łukowego na kryterium maksymalnej wydajności oraz na sprawność ogólną

E-mail Print PDF

Andrzej Wąsowski

Po krótkim omówieniu znanych kryteriów optymalizacji pracy pieców łukowych, autor przeanalizował wpływ nieliniowości i zmienności łuków podczas roztapiania złomu na moc użyteczną i sprawność ogólną pieca, po czym przedstawił skorygowane charakterystyki robocze pieca 50 Mg. Stwierdził potrzebę kontrolowania zmienności i niesinusoidalności prądów podczas roztapiania złomu, a następnie korygowania on line charakterystyk roboczych i nastaw regulatorów elektrod.

altDownload full text

Last Updated on Monday, 08 September 2014 21:31

Teoria uniwersalnych globalnie pasywnych obwodów kompensacyjnych

E-mail Print PDF

Maciej Siwczyński

Podstawowym elementem pasywnego obwodu kompensacyjnego jest tzw. uniwersalna gałąź zawierająca źródło napięcia sterowane prądem i napięciem zaciskowym. Jest ona w stanie zrealizować dowolny optymalny stan w obwodzie elektrycznym. W pracy opisano metodę syntezy optymalnych obwodów kompensacyjnych o strukturze czwórnika, zasilanych z rezerwuaru energii.

altDownload full text

Last Updated on Monday, 08 September 2014 21:32

Analiza pracy sterownika mocy okresowo dyskryminującego amplitudę

E-mail Print PDF

Stanisław Krupa, Stanisław Mitkowski, Lesław Turkiewicz, Marcin Jaraczewski

Praca zawiera analizę obwodu złożónego ze źródła napięcia sinusoidalnego, sterownika dyskryminującego okresowo amplutudę napięcia (z parametrami n i N), oraz dwójnika RLC. Analizie harmonicznej poddany został przebieg napięcia - badano wpływ parametrów n i N na jego wartość skuteczną, współczynnik szczytu i kształtu. Wyznaczono ustalone przebiegi prądów i napięć dwójnika pasywnego, natężenie prądu źródła, dokonano poprawy współczynnika mocy sterownika. Zdefiniowano i analizowano obwody trójfazowego sterownika mocy.

altDownload full text

Last Updated on Monday, 08 September 2014 21:34

Page 1 of 2

  • «
  •  Start 
  •  Prev 
  •  1 
  •  2 
  •  Next 
  •  End 
  • »