JUEE Tom 8 Zeszyt 1 2002

Ochrona przeciwporażeniowa w instalacjach elektrycznych budynków mieszkalnych wielorodzinnych

Brunon Lejdy, Marcin A. Sulkowski

W artykule przedstawiono stan ochrony przeciwporażeniowej w instalacjach niskiego napięcia w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych, wybudowanych w latach 1974-85. Scharakteryzowano także procesy modernizacyjne, jakie następują w zakresie użytkowanych zabezpieczeń w instalacjach domowych.

altDownload full text

Quality: Between Philosophy and Power Systems

Francesco Gagliardi, Mariacristina Roscia, Dario Zaninelli

The "quality" was the one of the category listed by Aristotle in the Organon, and becomes the second category in the Kant's philosophical treatise. But it is at the beginning of the XIX Century in the well-off bourgeoisie of Paris that Gioacchino Rossini in his Opera "Il Barbiere di Siviglia" (The Sevilla's Barber) makes his Figaro to sing "Sono un barbiere di qualita" (I am barber of quality). Quality becomes the fundamental element to characterize a person, an attitude, a philosophy of life, a product, a market. Starting from the philosphy concepty of quality, the paper traces a clutural course about the concept of "quality" and its application to the field of technology and to the electric power systems.

altDownload full text

Dobór filtru antyaliasingowego dla systemów cyfrowego przetwarzania sygnałów elektrycznych

Mirosław Szmajda, Krzysztof Górecki, Janusz Mroczka

Szczególnym przykładem przetwarzania sygnałów jest cyfrowa obróbka sygnałów elektrycznych występujących w sieciach energetycznych. Każde urządzenie pomiarowe wykorzystujące cyfrowe przetwarzanie sygnałów oraz obliczające ich dyskretne widmo musi być wyposażone w filtr antyaliasingowy. Aby można było z metrologicznego punktu widzenai w sposób prawidłowy określić całkowity błąd pomiarowy systemu cyfrowego przetwarzania sygnałów, konieczne jest zebranie informacji na temat zniekształceń wprowadzanych przez filtr antyaliasingowy...

altDownload full text

Ocena jakości energii elektrycznej w okrętowym systemie elektroenergetycznym - metody i narzędzia

Janusz Mindykowski, Tomasz Tarasiuk

W pracy przedstawiono problematykę oceny jakości energii elektrycznej w okrętowych systemach elektroenergetycznych. Zaproponowano reprezentatywny zestaw wskaźników jakości energii elektrycznej do jej bieżącej oceny w rozważanych systemach. Następnie podano odpowiednie algorytmy pomiarowe i omówiono rezultaty ich weryfikacji. Dalej przedstawiono koncepcję specjalistycznego mikroprocesorowego analizatora jakości energii elektrycznej w systemach okrętowych, a także opisano jego model fizyczny...

altDownload full text

Właściwości silnika indukcyjnego zasilanego z falownika w warunkach pracy energooszczędnej

Piotr Gnaciński

Jednym ze sposobów zmniejszenia strat mocy i obciążeń cieplnych silnika indukcyjnego klatkowego, pracującego z obciążeniem okresowo-zmiennym, jest zastosowanie zasad pracy energooszczędnej, polegającej na odpowiednim doborze napięcia zasilania silnika w przedziale niedociążenia. Wartość skuteczną napięcia zasilania silnika można regulować np. za pomocą autotransformatora, dławików sieciowych lub falownika PWM...

altDownload full text

Aktywna filtracja szeregowa

Henryk Supronowicz, Andrzej Olszewski

Artykuł zawiera wyniki badań laboratoryjnych aktywnego filtru szeregowego, zrealizowanego na podstawie trójfazowego falownika napięcia z histerezowym regulatorem prądu oraz mikroprocesorowym sterownikiem. Wyniki badań dotyczą filtracji wyższych harmonicznych oraz kompensacji zapadów napięcia trójfazowej linii zasilającej.

altDownload full text

Metoda analizy zjawiska ferrorezonansu we wzmacniaczu magnetycznym

Waldemar A. Minkina, Włodzimierz Samotyj

W przemysłowych układach automatyki sygnały wyjściowe często przyjmują dość duże wartości. W takich przypadkach na wyjściu układu należy zastosować wzmacniacz magnetyczny, gdyż jego moc jest praktycznie nieograniczona. Prezentowana w niniejszym artykule problematyka jest znana, jednak dotychczas nie rozpatrywano działania wzmacniaczy magnetycznych w warunkach ferrorezonansu...

altDownload full text

Fault Current Limiters For Distribution Networks - State of the Art and Development Projects

Petra Behrens, Antje Cieleit, Michael Ginzburg, Elmar Stachorra

The authors describe the numerable possibilities that fault current limiters (FCL) offer as power quality devices in distribution networks. The different techniques of FCL are explained, the experiences of existing solutions are illustrated, and new developments as well as their expected fields of application are shown.

altDownload full text

Wpływ harmonicznych wysokiego napięcia na obrazy wyładowań niezupełnych

Marek Florkowski

Diagnostyka układów izolacyjnych urządzeń elektrycznych wysokiego napięcia polega na rejestracji impulsów wyładowań niezupełnych i ich wizualizacji w postaci obrazów fazowo-rozdzielczych. W artykule analizowano zmiany obrazów fazowo-rozdzielczych w zależności od odkształcenia napięcia zasilającego. Czystość widmową napięcia określano stosując współczynnik zawartości harmonicznych (THD), obliczany za pomocą algorytmu szybkiej transformaty Fouriera.

altDownload full text

Metody optymalizacyjne teorii mocy, przegląd zasad i minimum dla obwodu jednooczkowego

Maciej Siwczyński, Marcin Jaraczewski

Celem niniejszej pracy jest sformułowanie zasad optymalizacyjnych dla obwodu jednooczkowego w oparciu o rachunek wariacyjny. Zasada wariacyjna polega na wyznaczeniu optymalnego sygnału prądu w obwodzie jednooczkowym w taki sposób, aby sygnał ów minimalizował zadany funkcjonał. W pracy dokonano przeglądu metod poszukiwania punktu optimum. Podejście takie znajduje zastosowanie w teorii mocy w zagadnieniu dopasowania odbiornika do źródła.

altDownload full text