Analiza pracy sterownika mocy okresowo dyskryminującego amplitudę

E-mail Print PDF

Stanisław Krupa, Stanisław Mitkowski, Lesław Turkiewicz, Marcin Jaraczewski

Praca zawiera analizę obwodu złożónego ze źródła napięcia sinusoidalnego, sterownika dyskryminującego okresowo amplutudę napięcia (z parametrami n i N), oraz dwójnika RLC. Analizie harmonicznej poddany został przebieg napięcia - badano wpływ parametrów n i N na jego wartość skuteczną, współczynnik szczytu i kształtu. Wyznaczono ustalone przebiegi prądów i napięć dwójnika pasywnego, natężenie prądu źródła, dokonano poprawy współczynnika mocy sterownika. Zdefiniowano i analizowano obwody trójfazowego sterownika mocy.

altDownload full text