Energetyczne filtry aktywne i kompensatory podstawowej harmonicznej prądu biernego STATCOM sterowane we współrzędnych wirujących dq

E-mail Print PDF

Stanisław Piróg

W artykule przedstawiono koncepcję sterowania trójfazowymi energetycznymi filtrami aktywnymi i nadążnymi kompensatorami podstawowej harmonicznej prądu biernego STATCOM. Przedstawiono dynamikę układu kompensacji sterowanego we współrzędnych wirujących dq oraz rozwiążanie układu dla sieci średnich napięć. Wyniki analizy zilustrowano badaniami symulacyjnymi.

altDownload full text